multikultūru festivāls
kas vieno laikmetus, kultūras un cilvēkus

15.05.2021. RĪGA, LATVIJA*

*Iespējami festivāla datuma un vietas izmaiņas, taču mēs apliecinam: "Maija grāfa svētki 2021" RĪGĀ NOTEIKTI BŪS! Sekojiet jaunumiem!

IEEJA BRĪVA

IEEJAS NOTEIKUMI UN DROŠĪBAS IEROBEŽOJUMI > > >

X starptautisks
multikultūru festivāls-karnevāls 
"Maija grāfa svētki 2021"

Unikāli svētki Rīgas sirdī, kuru pamatā saglabāta 500 gadu veca Rīgas kultūras tradīcija "Maija grāfa svētki"

• Svētki, kas vieno cilvēkus, laikmetus un kultūras  kopš Rīgas dibināšanas dienas līdz šodienai

• Svētki, kas sumina Latvijas un citu kultūru tradīciju daudzveidību, harmoniju un mijiedarbību gadsimtu gaitā;

• Svētki, kurus rīko paši rīdzenieki - entuziasti un brīvprātīgie, par godu radošumam, mīlestībai un drosmei; 

Svētki, kas vieno cilvēkus - neatkarīgi no etniskās, kultūras, nacionālās un reliģiskās piederības, neatkasrīgi no sociālā statusa, dzimuma un vecuma;

Svētki, kas popularizē Latvijas nacionālās kultūras unikalitāti Eiropas kontekstā,  vienlaikus simbolizējot Eiropas kultūras tradīciju pēctecību un ilgstošu mijedarbību; 

Svētki, kas apvieno pasaku un realitāti, vēsturi un leģendas, fantāziju un radošumu, iedvesmu un talantus! 

ORGANIZĀTORI

Kopš 2012. gada festivālu organizē nevalstiska organizācija - Kultūras biedrība Alternatīvā Realitāte: entuziastu un brīvprātīgo radošā apvienība, kuri par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem organizē ikgadējus svētkus Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, piesaistot brīvprātīgos palīgus gan no Latvijas, gan no citām Eiropas valstīm.

Šogad mūsu projektā pateicoties Eiropas Solidaritātes Korpusa atbalstam kopā ar Latvijas jauniešiem piedalās brīvprātīgie  jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kuri arī vēlas iemācīties organizēt lielus pasākumus, iepazīt dažādas kultūras un vērst savu dzīvi par labu ne tikai sev. bet arī sabiedrībai.  

Biedrības "Alternatīvā realitāte" darbības mērķi : 

multikulturālisma popularizēšna, dažādu kultūru savstarpējā mijiedarbība, pilnviedošana un personas attīstība mūža garumā, jauniešu neformālā izglītība, sabiedrības saliedētība, brīvprātīgā darba popularizēšana, savsatpējas cieņas un personas pašattīstības veicināšana, neatkarīgi no nacionalitātes, sociālās statusa vai kādas citas piederības.  

Maija Grāfa svētki - ir viens no Kultūras biedrības Alternatīvā realitāte" ilgtermiņa projektiem (2012-2021). 

Vairāk par organizācijuwww.alternativa.lv

Projekts "Maija Grāfa svētki:vienoti dažādībā" tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

MAIJA GRĀFA SVĒTKI: VIENOTI DAŽĀDĪBĀ

Tāpat kā citi Kultūras biedrības Alternatīvā realitāte" kultūras un sociālie projekti, festivāls "Maija Grāfa svētki" balstās uz sabiedrības saliedētības, multikultūralisma veicināšanas, dažādu kultūru un valodu mijiedarbības principiem, kas ir Eiropas Savienības dibināšanas pamati.  

ES motto: Vienota dažādībā

PARTNERI UN DRAUGI

T30: Māja ar brīnumiem
 .