MODERNĀ RENESANSE                     
IX starptautisks tērpu konkurss 
uz festivāla-karnevala "Maija grāfa svētki"skatuves

TĒRPU KONKURSS


Tradicionāli Maija Grāfa svētku ietvaros uz skatuves notiek krāšņš tērpu konkurss, kur pašdarinātus tērpus novērtē žūrija un skatītāji. Konkursā var piedalīties gan pasaku varoņu tēli, gan vēsturiski dažādu laikmetu un kultūru tēli. 

Dalība konkursā "Modernā Renesanse"- ši ir iespēja katram pielikt pie lietas visu savu iedvesmu, fantāziju un talantu, parādīt  sevi pašu radītajā unikālajā tēlā, saņemt balvas, neskaitāmus komplimentus, žūrijas un skatītāju atzinību. 

Reģistrējoties konkursam, dalībnieks apliecina, ka pieņem konkursa noteikumus un apņemas tos izpildīt. Iesakām rūpigi iepazīties ar konkursa noteikumiem pirm reģistrācijas.


konkursa noteikumi

dalības noteikumi

Konkursā var piedalīties jebkurš pasākuma apmeklētajs, kurš savlaicigi ir iesniedzis pieteikumu un saņēmis reģistrācijas apliecinājumu noteiktajā nominācijā. 

Dalībnieks var iesniegt pieteikumu dalībai tikai 1 nominācijā. Dalibnieks sagatavo un iesniedz savu sklatuves priekšnesumu. Dalibnieks apņemas sniegt patiesas ziņas par tērpa izcelsmi: pašdarināts/ nomāts. Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā dalībnieks var tikt diskvalificēts vai pārcelts uz citu konkursa kategoriju.

Konkursantus vērtē profesionāla žūrija. Vērtēšana notiek pēc 10 punktu sistēmas

Tiek vērtēts:

  • tērpa tehniskais izpildījums
  • atbilstība nominācijas tematikai/ vēsturiskā tēla nominācijai - atbilstība konkrētai vēsturiskai personāžai 
  • dalībnieka skatuves priekšnesums

Papildus punkti tiek piešķirti::

- par dalību festivāla dalībnieku gājienā  (2 punkti)

konkursa nominācijas

Pašdarinātiem tērpiem:

1. Labākais bērnu karnevāla tērps. Vecuma kategorija no 1 līdz 14 gadiem.

Kategorijas: solo, grupa (2 un vairāk kopā)

2. Labākais fantāzijas tērps

Pasaku, filmu, grāmatu, anime multfilmu personāžas, maskarāda tērpi 

Nominācija paredzēta gan vīriešu, gan sieviešu tēliem. Ir iespēja pāra vai ģimenes tēla izveidei (tiek vērtēts kā koptēls). Nav vecuma ierobežojuma.

Kategorijas: solo, grupa (2 un vairāk kopā)

3. Vēsturiska tērpa stilizācija

Atbilstība konkrētam vēsturiskam tēlam no XII līdz XIX g.s. Nominācija paredzēta gan vīriešu, gan sieviešu tēliem. Ir iespēja pāra vai ģimenes tēla izveidei (tiek vērtēts kā koptēls). Nav vecuma ierobežojuma.

Kategorijas: solo, grupa (2 un vairāk kopā)

Nomātiem tērpiem


4. MASKARĀDE: Var piedalīties jebkurš nomāts tērps jebkurā stilistikā (vēsturiski, karnevāla utt), vai tērpi, kuri ir piedalījušies tērpu konkursā "Modernā renesanse" iepriekšējos gados. Tiek vērtēti viriešu, sieviešu, bērnu tērpi. Bez vecuma ierobežojuma.

Obligāta online reģistrācija līdz 10.05.2021 23:59.

Administrācija patur tiesības nereģistrēt dalībnieku festivāla dienā. 

DALĪBAS KĀRTĪBA

1. Nosūtīt pieteikumu

2. Saņemt reģistrācijas apstiprinājumu uz epastu ar dalības kārtas numuru

4. Konkursa dienā ierasties uz žūrijas individualo vērtējumu no 11:00 līdz 12:20 

Konkursa sākums 14:00. 

Programmā var būt izmaiņas. Sekojiet informācijai festivāla programmā. 

Ja rodas jautājumi saistībā ar konkursu, jums atbildēs konkursa koordinātori, 

e-pasts:   maijagrafs@gmail.com


pieteikties konkursam

MŪSU UZVARĒTĀJI

TĒRPU KONKURSA "MODERNĀ RENESANSE" UZVARĒTĀJI DAŽĀDĀS NOMINĀCIJĀS (2012 - 2020)

 .