MAIJA GRĀFA TIRDZIŅŠ
AMATNIEKU TIRDZIŅŠ VIDUSLAIKU NOSKAŅĀS

AMATNIEKIEM / TIRGOTĀJIEM

TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN NOSACĪJUMI

Aicinām amatniekus / zemniekus / tirgotājus / mājražotājus, kā arī radošās meistardarbnīcas 

pieteikties dalībai "Maija Grāfa takas pastaigu tirdziņā".

Pastaigu takas "Maija Grāfa taka 2021" ietvaros papildus aktivitātēm tiek organizēts amatnieku/mājražotāju tirdziņš ar viduslaiku un etnisko tematiku. 

Vieta un laiks: Rīga, Bastejkalns, 

03.07.2021., no plkst. 10:00 līdz 22:00

Vietu skaits: 31 tirdzniecības vieta 3x3 m

Produkcija: 

- Latvijas zemnieku/amatnieku/mājražotāju pašdarinātā produkcija un pārtika ierobežotā daudzumā, 
- radošās darbnīcas ar Latvijas un Eiropas vēsturei raksturīgo viduslaiku amatu demonstrēšanu un interaktīvo darbību ar pasākuma apmeklētājiem ierobežotā daudzumā, 
- pašdarināta produkcija etniskā un senlaiku stilā - apģērbi, suvenīri, aksesuāri. Var tikt pārstāvēta gan Latvijas kultūra, gan citu tautību kultūras. 
 
Dalības noteikumi: 
1. Tirdzniecības vietas noformējumsobligāti ar tautisku/ viduslaiku/ pasakainu stilizāciju, tirgotāju apģērbs: viduslaiku/tautisks/fantāzijas tērps. 
2. Tirgotāji patstāvīgi nodrošina tirdzniecības aprīkojumu (letes, teltis utt) un tās noformējumu atbilstoši pasākuma tematikai.
3.  OBLIGĀTA PRASĪBA ZĀLĀJU UZTUREŠANAI KĀRTĪBĀ - tirgotājiem ir jānodrošina zālāja pārsegs (caurumoti gumijas tepiķi vai koka paletes), kas pasargā zālāju no bojājumiem. Pārsegs jānodrošina par saviem līdzekļiem pietiekamā daudzumā, lai segtu visu zālāju zem tirdzniecības vietas. Gadījumā, ja tiks konstatēs zālāja bojājums vai drošības pārsega trūkums, no Tirgotaja tiek iekasēts naudas sods zālāja atjaunošanai 35 EUR par 1 kv.m saskanā ar Rīgas dārzu izcenojumiem.
4. Tirdzniecības vietas platība nedrīkst pārsniegt 3 x 3 m.
5. Tirgotājs nav tiesīgs atskaņot savā tirdzniecības vietā jebkāda veida mūziku vai audioierakstus.
6. Tirgotāja pienākums ir ievērot dalības noteikumus, uzturēt savu vietu tīrībā un kārtībā, patstāvīgi sakārtot un sakopt savu platību pēc darbības beigām, un atstāt vietu tīru ne vēlāk kā plkst. 24:00. 
7. Tirdzniecība ir atļauta no plkst. 10:00 līdz 22:00.
Tirdzniecības vietas iekārtošana: no plkst. 07:00 līdz 09:30 SASKAŅĀ AR GRAFIKU (SK.ZEMĀK). 
Sakārtošana/izvešana: no plkst. 22:00 līdz 24:00. Pirms izbraukšanas dalībnieks informē "Maija Grāfa" administrācijas pārstāvi, kurš veic tirdzniecības vietas sakārtošanas pārbaudi un pieņemšanu. 
8. Konstatējot dalības nosacījumu pārkāpumu vai tirdzniecības vietas piesārņojumu, tirgotāja/amatnieka dalība tirdziņā var tikt pārtraukta nekavējoties bez dalības maksas atgriešanas vai uzlikts sods no 50 līdz 200 EUR. Soda apmaksa neatbtīvo dalībnieku no pārkāpuma seku likvidēšanas.
9. Ja tirgotāja darbības veikšanai ir nepieciešama elektrības padeve, tirgotājs norāda to pieteikuma anketā.* Elektrības aprīkoto vietu daudzums ir ierobežots saskaņā ar tabulu.
Ja anketā nav norādīta elektrības nepeiciešamība, organizātori negarantē un neuzņemas nodrošināt tirgotājam elektrības pieejamību pasākuma laikā.
10. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības vietu izvietojumā pasākuma teritorijā pēc saviem ieskatiem. Precīzs vietu izvietojums un dalībniekiem piešķirto tirdzniecības vietu shēma atbilstoši viņu izvēlētām tirdzniecības zonām tiks publicēti pasākuma mājaslapā pēc saskaņošanas ar Rīgas Būvvaldi. Tirdzniecības vietas maiņa pēc tirgotāja pieprasījuma - maksas pakalpojums 50 EUR un ir iespējama līdz 30.05.2021. vai kamēr ir brīvas vietas.
11. Ar mērķi nodrošināt tirdziņa daudzveidību un līdz ar to mazinot konkurenci tirgotāju vidū, Organizātori patur sev tiesības atteikt tirgotājam, ja viņa piedāvātājs produkcijas klāsts jau ir pārstāvēts pasākumā vai neatbilst pasākuma tematikai.
12. Stāvvieta tirgotāju autotransportam pasākuma laikā netiek nodrošināta.
13. Iebraukšana pasākuma teritorijā līdz tirdzniecības vietai - stingri pēc laika grafika ne vairāk par 5 tirgotājiem ar Organizātora izsniegtam caurlaidēm (sk.zemāk)

14. Tirdzniecības vietas tiek izvietotas ar atstatumu vismaz 2 m viena no otras.

15. COVID-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu ieverošana: Tirgotājs savā darbības laikā ievēro visus spēkā esošus uz pasākuma dienu drošības pasākumus, nodrošinot tirdzniecību saskaņā ar atļauto apmeklētaju skaitu, ievērojot distancēšanos un nepieļauj brūzmēšanos pie savas tirdzniecības vietas. Tirgotāja pienākums nodrošināt dezinfekcijas līdzekli apmeklētajiem vismaz 70% spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli visā tirdzniecības laikā, kā arī sagādāt krāsainu labi pamanāmu norādi par 2 m distanci pie savas tirdzniecības vietas.

Dalības maksaCena, EURAtlaide par atkārtotu dalību 2.gads Atlaide par atkārtotu dalību 3.-4.gads vai vairāk
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m DZELTENĀ ZONA (ar 1 vai 2 atvērumiem) Elektrība netiek nodrošināta. 50 -10% -15%
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m ZAĻĀ ZONA (ar 1 vai 2 atvērumiem) Elektrība netiek nodrošināta. 60 -10% -15%
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m ZILĀ ZONA  (Premium)

 75 -10% -15%
 Elektrības pieslēgums *IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA
- līdz 1 kw
- 3 kW

- 5 kW


10
20
30
 - -
RD tirdzniecības nodeva:  - par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību (līdz 31.12.2021.) 0,0 - -
 - amatnieku pašdarināti izstrādājumi (līdz 31.12.2021.) 0,00 - -
Precīzas tirdzniecības vietas numura rezervācija, papildus maksai par vietu (atlaides netiek piemērotas): 30  

OBLIGĀTA PRASĪBA:

Reģistrējoties pasākumam, pievienot tirgojamās produkcijas bildes un tirdzniecības vietas bildi + aprakstu, kā tiks nodrošināts vēsturisks tirdzniecības vietas dekors. Tiks izvēlēti amatnieki ar atbilstošāko preču sortimentu un tirdzniecības vietas noformējumu, pēc organizātoru ieskatiem.

INFO:  22 189430 , e-pasts: maijagrafs@gmail.com


PIETEIKTIES

bastejkalns karte

03.07.2021

 .