multikultūru brīvdabas pasākums
kas vieno laikmetus, kultūras un cilvēkus

03.07.2021. 

RĪGA, LATVIJA, bASTEJKALNS*

*Sakarā ar COVID-19 pandēmijas saistītiem ierobežojumiem iespējami pasākuma datuma un vietas izmaiņas, taču "Maija grāfa svētki 2021" noteikti notiks! Sekojiet jaunumiem!

IEEJA BRĪVA

IEEJAS NOTEIKUMI UN DROŠĪBAS IEROBEŽOJUMI > > >

BRĪVDABAS PASTAIGU TAKA

"MAIJA GRĀFA SVĒTKU TAKA 2021"

  • Unikāls pasākums brīvā dabā, Rīgas sirdī, kura pamatā ir saglabāta 550 gadu veca Rīgas kultūras tradīcija "Maija grāfa svētki"
  • Pasākums, kas vieno cilvēkus, laikmetus un kultūras  kopš Rīgas dibināšanas dienas līdz šodienai
  • Pasākums, kas sumina Latvijas un citu kultūru tradīciju daudzveidību, harmoniju un mijiedarbību gadsimtu gaitā;
  • Pasākums, kas palīdz cilvēkiem atjaunot spēkus - gan fiziskus, gan garīgus, un ar pozitīvām emocijām dod lādiņu jaunām idejām
  • Pasākums, kuru rīko paši rīdzenieki - entuziasti un brīvprātīgie, par godu radošumam, mīlestībai un drosmei; 
  • Pasākums, kas vieno cilvēkus - neatkarīgi no etniskās, kultūras, nacionālās un reliģiskās piederības, neatkasrīgi no sociālā statusa, dzimuma un vecuma;
  • Pasākums, kas popularizē Latvijas nacionālās kultūras unikalitāti Eiropas kontekstā,  vienlaikus simbolizējot Eiropas kultūras tradīciju pēctecību un ilgstošu mijedarbību; 
  • Pasākums, kas apvieno pasaku un realitāti, vēsturi un leģendas, fantāziju un radošumu, iedvesmu un talantus! 

ORGANIZĀTORI

Kopš 2012. gada festivālu organizē nevalstiska organizācija - Kultūras biedrība Alternatīvā Realitāte: entuziastu un brīvprātīgo radošā apvienība, kuri par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem organizē ikgadējus svētkus Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, piesaistot brīvprātīgos palīgus gan no Latvijas, gan no citām Eiropas valstīm.

Šogad mūsu projektā pateicoties Eiropas Solidaritātes Korpusa atbalstam kopā ar Latvijas jauniešiem piedalās brīvprātīgie  jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kuri arī vēlas iemācīties organizēt lielus pasākumus, iepazīt dažādas kultūras un vērst savu dzīvi par labu ne tikai sev. bet arī sabiedrībai.  

Biedrības "Alternatīvā realitāte" darbības mērķi : 

multikulturālisma popularizēšna, dažādu kultūru savstarpējā mijiedarbība, pilnviedošana un personas attīstība mūža garumā, jauniešu neformālā izglītība, sabiedrības saliedētība, brīvprātīgā darba popularizēšana, savstarpējās cieņas un personas pašattīstības veicināšana neatkarīgi no nacionalitātes, sociālā statusa vai kādas citas piederības.  

Maija Grāfa svētki - ir viens no Kultūras biedrības Alternatīvā realitāte" ilgtermiņa projektiem (2012-202...). 

Vairāk par organizācijuwww.alternativa.lv

Projekts "Maija Grāfa svētki:vienoti dažādībā" tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

MAIJA GRĀFA SVĒTKI: VIENOTI DAŽĀDĪBĀ

Tāpat kā citi Kultūras biedrības Alternatīvā realitāte" kultūras un sociālie projekti,  "Maija Grāfa svētki" balstās uz sabiedrības saliedētības, multikultūralisma veicināšanas, dažādu kultūru un valodu mijiedarbības principiem, kas ir Eiropas Savienības dibināšanas pamati.  

2021.gadā uzsvars pasākuma rīkošanā tiek likts uz cilvēku fiziskās un garīgās veselības uzlabošanos un spēku atjaunošanu, tādēļ pasākums notiek jaunā formātā: brīvdabas taka ar karnevāla aktivitātēm!


ES motto: Vienota dažādībā

PARTNERI UN DRAUGI

T30: Māja ar brīnumiem
 .