MAIJA GRĀFA SVĒTKU TIRDZIŅŠ
AMATNIEKU TIRDZIŅŠ VIDUSLAIKU NOSKAŅĀS

AMATNIEKIEM / TIRGOTĀJIEM

TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN NOSACĪJUMI

REĢISTRĀCIJA IR BEIGUSIES

Aicinām amatniekus / zemniekus / tirgotājus / mājražotājus, kā arī radošās meistardarbnīcas pieteikties dalībai "Maija Grāfa svētku tirdziņā".

Festivāla "Maija Grāfa svētki 2020" ietvaros papildus plašai aktivitāšu un koncertprogrammai tiek organizēts amatnieku/mājražotāju tirdziņš ar viduslaiku un etnisko tematiku. 

Vieta un laiks: Rīga, VĒRMANES DĀRZS, 30.08.2020., no plkst. 10:00 līdz 22:00

Produkcija: 
- Latvijas zemnieku/amatnieku/mājražotāju pašdarinātā produkcija un pārtika, 
- radošās darbnīcas ar Latvijas un Eiropas vēsturei raksturīgo viduslaiku amatu demonstrēšanu un interaktīvo darbību ar pasākuma apmeklētājiem, 
- pašdarināta produkcija etniskā un senlaiku stilā - apģērbi, suvenīri, aksesuāri. Var tikt pārstāvēta gan Latvijas kultūra, gan citu tautību kultūras. 
 
Dalības noteikumi: 
1. Tirdzniecības vietas noformējumsobligāti ar tautisku/ viduslaiku/ pasakainu stilizāciju, tirgotāju apģērbs: viduslaiku/tautisks/fantāzijas tērps. 
2. Tirgotāji patstāvīgi nodrošina tirdzniecības aprīkojumu (letes, teltis utt) un tās noformējumu atbilstoši pasākuma tematikai.
3.  OBLIGĀTA PRASĪBA VĒRMANES DĀRZĀ - tirgotājiem ir jānodrošina zālāja pārsegs (caurumoti gumijas tepiķi vai koka paletes), kas pasargā zālāju no bojājumiem. Pārsegs jānodrošina par saviem līdzekļiem pietiekamā daudzumā, lai segtu visu zālāju zem tirdzniecības vietas. Gadījumā, ja tiks konstatēs zālāja bojājums vai drošības pārsega trūkums, no Tirgotaja tiek iekasēts naudas sods zālāja atjaunošanai 35 EUR par 1 kv.m saskanā ar Vērmanes dārza izcenojumiem.
4. Tirdzniecības vietas platība nedrīkst pārsniegt 3 x 3 m.
5. Tirgotājs nav tiesīgs atskaņot savā tirdzniecības vietā jebkāda veida mūziku vai audioierakstus.
6. Tirgotāja pienākums ir ievērot dalības noteikumus, uzturēt savu vietu tīrībā un kārtībā, patstāvīgi sakārtot un sakopt savu platību pēc darbības beigām, un atstāt vietu tīru ne vēlāk kā plkst. 24:00. 
7. Tirdzniecība ir atļauta no plkst. 10:00 līdz 22:00.
Tirdzniecības vietas iekārtošana: no plkst. 07:00 līdz 09:30 SASKAŅĀ AR GRAFIKU (SK.ZEMĀK). 
Sakārtošana/izvešana: no plkst. 22:00 līdz 24:00. Pirms izbraukšanas dalībnieks informē "Maija Grāfa" administrācijas pārstāvi, kurš veic tirdzniecības vietas sakārtošanas pārbaudi un pieņemšanu. 
8. Konstatējot dalības nosacījumu pārkāpumu vai tirdzniecības vietas piesārņojumu, tirgotāja/amatnieka dalība tirdziņā var tikt pārtraukta nekavējoties bez dalības maksas atgriešanas vai uzlikts sods no 50 līdz 200 EUR. Soda apmaksa neatbtīvo dalībnieku no pārkāpuma seku likvidēšanas.
9. Ja tirgotāja darbības veikšanai ir nepieciešama elektrības padeve, tirgotājs norāda to pieteikuma anketā.* Elektrības aprīkoto vietu daudzums ir ierobežots.
Ja anketā nav norādīta elektrības nepeiciešamība, organizātori negarantē un nenodrošina tirgotājam elektrības pieejamību pasākuma laikā.
10. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības vietu izvietojumā pasākuma teritorijā pēc saviem ieskatiem. Precīzs vietu izvietojums un dalībniekiem piešķirto tirdzniecības vietu shēma atbilstoši viņu izvēlētām tirdzniecības zonām tiks publicēti pasākuma mājaslapā pēc saskaņošanas ar Rīgas Būvvaldi. Tirdzniecības vietas maiņa pēc tirgotāja pieprasījuma - maksas pakalpojums 50 EUR un ir iespējama līdz 31.07.2020. vai kamēr ir brīvas vietas.
11. Ar mērķi nodrošināt tirdziņa daudzveidību un līdz ar to mazinot konkurenci tirgotāju vidū, Organizātori patur sev tiesības atteikt tirgotājam, ja viņa piedāvātājs produkcijas klāsts jau ir pārstāvēts pasākumā vai neatbilst pasākuma tematikai.
12. Stāvvieta tirgotāju autotransportam pasākuma laikā netiek nodrošināta.
13. Iebraukšana pasākuma teritorijā līdz tirdzniecības vietai - stingri pēc laika grafika ne vairāk par 5 tirgotājiem ar Organizātora izsniegtam caurlaidēm (sk.zemāk)

14. Tirdzniecības vietas tiek izvietotas ar atstatumu vismaz 2 m viena no otras.

15. COVID-19 drošības pasākumu ieverošana: Tirgotājs savā darbības laikā ievēro drošības pasākumus, distancēšanos un nepieļauj brūzmēšanos pie savas tirdzniecības vietas. Tirgotāja pienākums nodrošināt dezinfekcijas līdzekli apmeklētajiem vismaz 70% spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli visā tirdzniecības laikā, kā arī sagādāt krāsainu labi pamanāmu norādi par 2 m distanci pie savas tirdzniecības vietas.

Dalības maksaCena, EURAtlaide par atkārtotu dalību 2.gads Atlaide par atkārtotu dalību 3.-4.gads vai vairākAtlaide par interaktīvu darbību ar apmeklētajiem*
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m Vērmanes dārzā vienā no sānu ejām (ar 1 vai 2 atvērumiem) 50 -10% -15% -20%
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m Vērmanes dārza centrālajā ejā (ar 1 vai 2 atvērumiem) 60 -10% -15% -20%
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m uz cietā seguma pie estrādes zonā (Premium vieta) 75 -10% -15% -20%
 Elektrības pieslēgums tirdzniecības vietā 
- līdz 1 kw
- 3 kW

- 5 kW


7
19
30
 - - -
RD tirdzniecības nodeva:  - par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību 14,23 - - -
 - amatnieku pašdarināti izstrādājumi 7,11 - - -
Precīzas tirdzniecības vietas numura rezervācija, papildus maksai par vietu (atlaides netiek piemērotas): 30   

ATLAIDES:

* Amatniekiem / meistardarbnīcām, kuri pasākuma laikā nodrošina interaktīvu darbību ar apmeklētajiem (meistar-darbnīcas, radošās darbnīcas, prezentācijas, bezmaksas amata apmācības, amata paraugdemonstrējumi ne mazāk kā 5 stundas pasakuma laikā), tiek piemērota 20% atlaide no dalības maksas. Pasākuma laikā tiks veikta pieteikto interaktīvo darbību uzraudzība. Konstatējot, ka pieteiktas interaktīvas darbības tirdzniecības vietā nenotiek, var tikt piemērots naudas sods no 20 līdz 50 EUR. 
Lai tiktu pemērota šī atlaide, pieteikuma anketā jāapraksta darbības apraksts!  
Ēdienu/dzērienu degustācijai - atlaide 5%.

TIRGOTĀJIEM TIEK DOTA IESPĒJA PAPILDUS REKLAMĒT SAVU PRODUKCIJU: 
Saskaņojot ar pasākuma organizātoriem, tirotājiem tiks nodrošināta viņu produkcijas reklāma apmaiņā pret balvām Maija grāfa svētku konkursu un turnīru uzvarētajiem. 
Atkarībā no apjoma, tiks nodrošināta tirgotāja produkcijas reklāma:
- no skatuves pasākuma laikā
- tirgotāja logotpis pasākuma mājas lapā ar norādi uz tirgotāja mājas lapu
- uz pasākuma flajieriem un/vai reklāmas banneriem 
Individuāli izskatam katru piedāvajumu. 
INFO:  22 189430 , e-pasts: maijagrafs@gmail.com
 .